سامانه برق خورشیدی سیار

 

امروزه تامین انرژی الکتریکی مصارفی همچون لامپ های روشنایی ، شارژ موبایل و سایر وسایل الکتریکی کوچک یکی از نیازهای ضروری همه افراد در کمپ های کوه نوردی و طبیعت گردی و همچنین سفر های برون شهری می باشد. سامانه سیار خورشیدی با استفاده از انرژی پاک خورشید در طول روز قابلیت  استفاده از وسایل برقی در طول شب را فراهم کرده است. با داشتن این سامانه در صورت دور بودن از منبع انرژی برق می توان چندین روز متوالی انرژی مورد نیاز خود را به دفعات تامین و مصرف کرد.